ტოპოლოგიური სორტირება

Topological.pptx

ბმული სიები

Linked_list.ppt

დინამიური პროგრამირება

DP.pptx

რეკურსია

Recurs.ppt

ინტერვალთა ხე

tree_interval.pptx

გრაფები. ეილერის და ჰამილტონის ციკლები გრაფში.

Graph_EulerHamilton.pptx

გრაფები. ცნებები და განსაზღვრებები. გრაფთა წარმოდგენა.

Graph_Intro.pptx

გრაფში ხიდების პოვნის ალგორითმი

Bridges.pptx