წრფივი სორტირება

countingsort.pptx

პროგრამირების ენა C/C++

C_intro_geo.ppt

თვლის სისტემები

Numeral_system.doc

მიმთითებელი C++–ში

pointer_c++.ppt

ფენვიკის ხე

Fenwick.ppt

STL

stl.pptx

ჰეშირება

hashing.ppt

ძებნის ორობითი ხეები

algo_BST.ppt